Buddyjski romantyzm

Wielu ludzi z Zachodu, dopiero stykających się z buddyzmem, jest pod wrażeniem zadziwiającej swojskości tego, co wydaje się jego głównymi koncepcjami: współistnienia, jedności, spontaniczności, transcendencji ego, nieoceniania i integracji osobowości. Zwykle nie zdają sobie sprawy, że te koncepcje brzmią znajomo, ponieważ s ą znajome. W dużej mierze nie pochodzą one z nauk Buddhy, lecz tkwią korzeniami w kulturze Zachodu: w myśli wczesnych romantyków niemieckich. Książka ta stara się odromantyzować Dhammę. Jest to dogłębne kompendium wiedzy na temat tego, jak doszło do uromantycznienia nauk buddyjskich i w jaki sposób powinniśmy zbudować w sobie Właściwy Pogląd. 

Zamów
w wersji papierowej

Pobierz
w wersji elektronicznej

Kliknij odpowiedni przycisk, aby ściągnąć darmowy plik całej książki na dysk w preferowanym formacie:

Czytaj online

Link dostępny wkrótce Mp3

Czytaj książkę on-line

Link dostępny wkrótce YouTube

Odsłuchaj książkę online (audiobook) na YouTube

Link dostępny wkrótce Soundcloud

Odsłuchaj książkę online (audiobook) na Soundcloud