14. Niektóre z pouczeń Buddhy – S. Dhammika „Dobre pytania, dobre odpowiedzi”

Źródło: https://www.youtube.com/user/sasanaPL Mądrość jest doskonalona przez moralne postępowanie, zaś moralne postępowanie przez mądrość. Gdzie jest pierwsza, tam zawsze jest też i druga. Osoba postępująca moralnie posiada mądrość, mądra zaś — postępuje moralnie. Połączenie tych dwóch nazywane jest najwznioślejszą na świecie rzeczą. Samaññaphala Sutta (DN.02 — Mowa o owocach życia w odosobnieniu) Umysł poprzedza wszelki stan […]

11. Pisma buddyjskie – S. Dhammika „Dobre pytania, dobre odpowiedzi”

Źródło: https://www.youtube.com/user/sasanaPL PYTANIE: Prawie każda religia ma jakieś święte pisma. Jakie są święte pisma buddyzmu? ODPOWIEDŹ: Święta księga buddyzmu nazywa się Tipiṭaka. Spisana została w starożytnym indyjskim języku pāḷijskim, bardzo podobnym do języka, którym posługiwał się Buddha. Angielski przekład tego dzieła zajmuje nawet czterdzieści tomów. PYTANIE: Co oznacza tytuł Tipiṭaka? ODPOWIEDŹ: Składa się z dwóch członów: „ti” oznacza „trzy”, […]

10. Mnisi i mniszki – S. Dhammika „Dobre pytania, dobre odpowiedzi”

Źródło: https://www.youtube.com/user/sasanaPL PYTANIE: Instytucja klasztoru w buddyzmie odgrywa ważną rolę. Co robią mnisi i mniszki, jaką pełnią funkcję? ODPOWIEDŹ: Ustanawiając wspólnotę zakonną, Buddha miał zamiar zapewnić warunki, w których rozwój duchowy byłby łatwiejszy. Wspólnota świeckich zaspokaja podstawowe potrzeby mnichów i mniszek, dostarczając im pożywienia, odzienia, zapewniając schronienie oraz lekarstwa. Dzięki temu mogą oni poświęcić swój czas na […]